Banken geven geen onafhankelijk advies

Hypotheekadviseurs van De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Hypokeur pleiten voor een verplichte waarschuwingstekst voor consumenten die gebruik willen maken van de adviesdiensten van een bank.
Zij doen deze oproep in verband met de nieuwe Europese Richtlijn op het gebied van de advisering over hypotheken en de oproep van Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) aan de Tweede Kamer en de minister van Financiën. De consument is nu in de veronderstelling dat hij een onafhankelijk advies krijgt bij de bank. De realiteit is anders; in bijna alle gevallen krijgt de consument een hypotheek van diezelfde bank voorgeschoteld.

Nieuwe Europese Richtlijn in 2016
In maart 2016 wordt een nieuwe Europese Richtlijn op het gebied van hypotheken van kracht die een verbod op de termen advies en adviseur door banken mogelijk maakt. Als de overheid niet bereid is om de term advies en adviseur te verbieden voor banken, dan zou de overheid in ieder geval voorwaarden moeten stellen aan het gebruik van de term onafhankelijk advies en onafhankelijke adviseur. De OvFD heeft de Tweede Kamer opgeroepen om dit bij de minister van Financiën onder de aandacht te brengen. De Hypotheekshop heeft al eerder een oproep gedaan voor een adviesverbod voor banken.

Geen adviseur maar verkoper
Lodewijk van der Heijden, directeur Distributie bij De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Hypokeur: Als je een consumptief krediet afsluit, voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto, staat er groot afgedrukt: Geld lenen kost geld. Als een consument naar een bank toegaat, dan zou die er ook met grote letters op gewezen moeten worden dat een bank alleen de producten van het eigen merk verkoopt. Advies bij een bank heeft alleen betrekking op het advies over de beperkte eigen producten die de bank zelf aanbiedt en dus niet op onafhankelijk advies op basis van een vergelijking van het grote aantal in de markt aanwezige producten. Adviseurs van de bank zijn dus eerder verkopers in plaats van adviseurs. Consumenten realiseren zich vaak onvoldoende dat zij hierdoor zowel financieel gezien als qua voorwaarden slechter af zijn. De kans dat de bank waar de consument binnenstapt, juist op dat moment een gunstige hypotheekrente, goed passende voorwaarden en aanvullende verzekeringen heeft, is natuurlijk klein.